CMI INTERSER  i PURTÍ LEGA&ADR organitzadors del  workshop realitzat els dies 5 i 6 d’octubre a ESADE CREAPOLIS “Teoria i Eines del Projecte de Negociació de Harvard”, els participants van fer una valoració  excel.lent del ponent Gabriel Medina, dels aprenentatges obtinguts  i  de l’organització del taller.