Àrea de mediació

"Sóc l'amo del meu destí el capità de la meva ànima"- Nelson Mandela

 Analitzem   el seu conflicte, efectuem un diagnòstic, i els hi recomanem sistema de resolució de conflictes més adequat per a  resoldre el  seu cas: la facilitació, negociació, mediació o  qualssevol altre  sistema de ADR  o MASC. I els acompanyem durant tot el procés.

 

La mediació una de les nostres especialitats en la que treballem des de fa  quasi 20 anys. Podem ser la persona o les persones mediadores en el seu cas, o bé podem acompanyar-los o assessorar-los en el procés de mediació com experts.

 

Què és la mediació?

 

La mediació és un procediment, regulat per llei, que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució als conflictes que els afecten, amb l’assistència d’un tercer, la persona mediadora.

 

 

Quins son els nostres serveis de mediació?

 

Som especialistes en mediacions empresarials, mediacions en l’ambit dret privat, inmobiliari i familiar.

Som pioners en la mediació en l’ambit contenciòs-administratiu, formen part de l’actual programa pilot vigent a Catalunya.

 

 

Quins casos poden ser objecte d’una mediació?

 

En general, podem dir que el procés de mediació és aplicable a qualssevol conflicte, sempre que sigui voluntat de les parts acollir-se al mateix.

No obstant, al existir altres procediments de resolució de conflictes, a PURTÍ LEGAL&ADR le asesorarem en cada cas sobre el procés més adequat per a resoldre el seu conflicte.

A efectes indicatius relacionem  els casos més habituals que resolem en mediació:

 

 

Mediació Familiar:

 

 • Conflictes relatius a nul·litat matrimonial, separació o divorci i mesures en relació fills i pensions econòmiques.
 • Els acords a assolir per les parelles estables quan es trenca la convivència.
 • Discrepàncies en el pla de parentalitat.
 • Els conflictes sobre la cura de les persones grans o dependents.
 • Relacions avis- nets.

 

 

Mediació en l’àmbit del dret privat i mercantil:

 

 • Les qüestions derivades de la successió d’una persona.
 • Reclamacions en el tema de consum.
 • Conflictes en relació assegurances.
 • Conflictes en l’àmbit immobiliari, entre veïns, entre propietari i llogater, entre comprador i venedor, en relació servituds, i límits de propietats, en Comunitats de propietaris .
 • Els conflictes relacionals sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions.
 • Conflictes sorgits en el si d’una empresa familiar.
 • Conflictes societaris.
 • Responsabilitat d’administradors socials.

 

 

Quines característiques té el procés de mediació?

 

 

La mediació és un procés voluntari i les parts poden decidir lliurement iniciar o no el procés de mediació, i poden desistir del mateix en qualsevol moment.

La persona mediadora ha de conduir el procés en un context de neutralitat i imparcialitat, ajudant a estudiar cadascun dels punts en discussió, afavorint els interessos comuns de manera que permeti acords satisfactoris per a totes les parts.

Cal prendre en consideració que les parts, tot i que són les protagonistes en la presa de l’acord, han d’estar assessorades pel seu respectiu advocat.

Tota la informació, oral o escrita, coneguda en el procés de mediació és confidencial per tothom que hi intervingui, parts, mediador, advocats i en els seu cas perits o qualsevol altre professional. Totes les parts signaran compromís de confidencialitat.

Les parts han de aportar la informació necessària perquè tan elles com el mediador puguin estudiar els temes de discussió i tractar-los amb el coneixement adequat. Les parts cal que es comprometin a mantenir-ne també la confidencialitat.
Les parts i el mediador han d’actuar en tot el procés d’acord amb els principis de bona fe.

El mediador pot també abandonar la mediació quan considera que alguna de les parts actua de mala fe, per obtenir informació, dilatar el procediment, entre altres aspectes.

 

 

Quins són els avantatges de la mediació?

 

 

 • Les parts es fan càrrec del conflicte, assumeixen el seu protagonisme en la resolució del mateix, la responsabilitat per l’acord i del seu compliment.
 • En cas d’acord s’arriba a una solució en la qual totes les parts es senten guanyadores.
 • Afavoreix la comunicació entre les parts i permet reestructurar de la manera més funcional i constructiva possible la relació futura entre elles. Crea un marc de col·laboració, de manera que poden sorgir noves oportunitats de negoci.
 • Disminueix les tensions i pacifica el conflicte, disminueixen els costos emocionals.
 • La confidencialitat evita un dany a la imatge o la reputació corporativa de les empreses.
 • El fet de que sigui voluntari fa que les parts sempre tinguin control sobre el procés, i sobre l’acord final, això provoca que hi hagi un índex important de compliment.
 • El procés es formal però alhora flexible, el mediador s’adapta a les parts per la fixació de les sessions de mediació.

 

 • Procés àgil i ràpid que fa que les parts estalviïn temps.