Àrea legal

"Un problema irresoluble és un problema mal plantejat" Albert Einstein

Els assessorem i acompanyem en les ruptures de parella, crisis familiars i d’empresa per  que resolguin els seus conflictes sense arribar a la controversia judicial.

A continuació un llistat orientatiu dels temes jurídics que tractem:

Dret de família

 • Assessorament en procediments de separació, divorci i ruptures de parelles.
 • Tramitació de procediments judicials de modificació de mesures o d’execució de Sentències.
 • Estudi i assessorament de repartiment de patrimoni, mesures econòmiques com pensió d’aliments, pensió compensatòria o compensació econòmica per raó del treball.
 • Mesures de suport per persones amb discapacitat.
 • Procediments d’adopció.

 

Dret mercantil

 

 • Constitució de societats i altres actes societaris.
 • Redacció Pactes de socis i Protocols en empreses familiars.
 • Protocols de Gestió Positiva, prevenció i resolució de Conflictes per organitzacions i empreses.
 • Assessorament i redacció de contractes de caràcter mercantil.

   

  Dret civil i administratiu

   

  • Negociació i redacció de contractes de caràcter civil: compra-vendes, lloguers, permutes, donacions.
  • Dret de successions, redacció testaments, declaració d’hereus.
  • Dret immobiliari, urbanístic i de la construcció. Dret hipotecari.