Àrea Empresa Familiar

"L'art de dirigir consisteix a saber quan deixar la batuta per no molestar l'orquestra"-Herbet Von Karajan

SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR:

Ajudem a gestionar en positiu la successió de l’empresa familiar i a preparar el seu Protocol, amb diferents actuacions:

 

  • Adaptar l’estructura de l’empresa, i dels òrgans de govern corporatiu i familiar, per les noves responsabilitats.
  • Preparació del Protocol Familiar o Constitució Familiar a fi de delimitar les relacions entre la família i l’empresa. El Protocol és l’acord que arriben els components d’un grup familiar, propietaris d’una empresa, amb la finalitat de creat un codi de conducta que reguli les relacions família-empresa.
  • Firma de documents complementaris per la planificació de la successió: testaments, pactes successoris, pactes de socis i donacions. 

 

ASSESSORS DE LA FAMÍLIA EMPRESARIA

  • Assessorem a l’Assemblea Familiar i al Consell de Família, òrgans de govern de la família empresària creats en el Protocol Familiar, perquè puguin complir de manera òptima les seves funcions..

 

  • Donem una visió externa, neutral e imparcial. Ajudem a millorar la comunicació i la confiança entre els membres de la família empresària; fundadors, socis i futurs socis. De manera que conjuntament puguin donar continuïtat i sostenibilitat al seu projecte empresarial. Ajudem a  generar unió, cohesió i  compromís de tots els membres de la família empresaria. Conscients que cada grup familiar és diferent. Efectuem una diagnosi personalitzada, ajudem en la implementació amb programes específics  i acompanyem en el seguiment.

 

  • Ajudem a prevenir, gestionar i resoldre de manera positiva les diferencies i conflictes en la família, en l’empresa i si és necessari amb tercers “stakeholders”. Assessorem per la creació i funcionament de diferents Comitès. Comitè d’Estratègia, Comitè de Nomenaments, Comitè d’Assessor Extern pel Consell de Família, Comitè de Prevenció i Resolució de Conflictes i Comitè de Mediació.

 

Article del bloc

“La mediació és una eina adequada per a l’empresa familiar”