Àrea Empresa Familiar

"L'art de dirigir consisteix a saber quan deixar la batuta per no molestar l'orquestra"-Herbet Von Karajan

SUCCESSIÓ EMPRESA FAMILIAR:

Ajudem a gestionar en positiu la successió de l’empresa familiar i a preparar el seu Protocol, amb diferents actuacions:

 

  • Adaptar l’estructura de l’empresa, i dels òrgans de govern corporatiu i familiar, per les noves responsabilitats.
  • Preparació del Protocol Familiar o Constitució Familiar a fi de delimitar les relacions entre la família i l’empresa. El Protocol és l’acord que arriben els components d’un grup familiar, propietaris d’una empresa, amb la finalitat de creat un codi de conducta que reguli les relacions família-empresa.
  • Firma de documents complementaris per la planificació de la successió: testaments, pactes successoris, pactes de socis i donacions. 

 

ASSESSORS DE LA FAMÍLIA EMPRESARIA

  • Assessorem a l’Assemblea Familiar i al Consell de Família, òrgans de govern de la família empresària creats en el Protocol Familiar, perquè puguin complir de manera òptima les seves funcions.

ASSEMBLEA FAMILIAR, la integrem tots membres de la família, o els socis de les empreses o de les holdings, en el seu cas. Vetlla per transmissió de valors familiars, la unitat familiar i la comunicació empresa-família.

CONSELL DE FAMÍLIA, pren les decisions respecte a les relacions entre família i l’empresa (política contractació familiars, normes de successió …).

 

  • Donem una visió externa, neutral e imparcial. Ajudem a millorar la comunicació i la confiança entre els membres de la família empresària; fundadors, socis i futurs socis. De manera que conjuntament puguin donar continuïtat i sostenibilitat al seu projecte empresarial. Ajudem a  generar unió, cohesió i  compromís de tots els membres de la família empresaria. Conscients que cada grup familiar és diferent. Efectuem una diagnosi personalitzada, ajudem en la implementació amb programes específics  i acompanyem en el seguiment.

 

  • Ajudem a prevenir, gestionar i resoldre de manera positiva les diferencies i conflictes en la família, en l’empresa i si és necessari amb tercers “stakeholders”. Assessorem per la creació i funcionament de diferents Comitès. Comitè d’Estratègia, Comitè de Nomenaments, Comitè d’Assessor Extern pel Consell de Família, Comitè de Prevenció i Resolució de Conflictes i Comitè de Mediació.

 

Article del bloc

“La mediació és una eina adequada per a l’empresa familiar”