Àrea Empresa Familiar

"L'art de dirigir consisteix a saber quan deixar la batuta per no molestar l'orquestra"-Herbet Von Karajan

PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A L’EMPRESA FAMILIAR

Apliquem eines/habilitats mediadores i negociadores per a gestionar en positiu la successió i les relacions en l’empresa familiar

 

  • Donem una visió externa, neutral e imparcial. Ajudem a millorar la comunicació i la confiança entre els membres de la família empresària; fundadors, socis i futurs socis, de manera que conjuntament puguin donar continuïtat i sostenibilitat al seu projecte empresarial.

 

  •  Ajudem a generar unió, cohesió i  compromís de tots els membres de la família empresària i al bon funcionament del Consell de Família o Assemblea de socis. Conscients que cada grup familiar és diferent. Efectuem una diagnosi personalitzada, ajudem en la implementació amb programes específics  i acompanyem en el seguiment.

 

  • Ajudem a prevenir, gestionar i resoldre de manera positiva les diferencies i conflictes en la família, en l’empresa i si és necessari amb tercers.

 

  • Col·laborem amb advocats i consultors de l’empresa familiar  per la redacció  del Protocol o Constitució de l’empresa familiar,  pactes successoris, i per la  a la creació i funcionament de diferents Comitès. Comitè d’Estratègia, Comitè de Nomenaments, Comitè d’Assessor Extern pel Consell de Família, Comitè de Prevenció i Resolució de Conflictes i Comitè de Mediació.

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT

     

    Article del bloc

    “La mediació és una eina adequada per a l’empresa familiar”