ODR

Tots els nostres serveis online

Des de Purtí Legal & ADR oferim els nostres serveis d’assessorament jurídic, mediació i gestió alternativa de conflictes (ADR), assessorament a empreses familiars i formació amb cursos i workshops a través d’eines digitals.

La online dispute resolution (ODR) són un conjunt de metodologies a través de les quals es pot resoldre un conflicte mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Això pot ser a través d’e-mail, fitxers, SMS, videoconferències i plataformes específiques que garanteixen la confidencialitat.

En el procés ODR intervenen les parts, el mediador o facilitador i l’element tecnològic. Per tant, el procés només canvia en la mesura que la comunicació en la qual s’impliquen és electrònica. Les plataformes que utilitzem ens permeten mantenir un contacte cara a cara sense necessitat d’estar al mateix lloc, i d’aquesta manera, continuar prestant els nostres serveis.

Poseu-vos en contacte a través del següent correu electrònic ([email protected]) o contacti’ns a aquest telèfon (+34 935 950 490) i valorarem quina és la solució a mida per al seu cas.