Anna de Llanza i Sicart

Mediadora i Advocada.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Advocada  col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de la Advocacia de Barcelona l’any 1983 amb el núm.12807 i mediadora.

Master en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona 1992.

Master en mediació professional per la Universitat Pompeu Fabra. 2014-2015.

Técnica Superior de l’Administració de la Generalitat de Catalunya on he desenvolupat diversos càrrecs como els de Secretaria de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, Directora de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, òrgan encarregat de la elaboració del Codi civil de Catalunya, Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, així como vocal de diferents Comissions, Consells i grups de Treball.

Estic inscrita en el registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i en el registre del Centre per a la Resolució Alternativa de conflictes ADR-ICAB de l’Il·lustre Col·legi de la Advocacia de Barcelona.

He assistit i participat en cursos, jornades i seminaris sobre mediació i negociació i també he col·laborat como docent en diversos cursos.

He col·laborat en el art. 35 del Llibre “ Comentarios a la Ley catalana 15/2009 de 22 de julio, de mediación en el ámbito del Derecho privado y concordantes”.