Capella apuesta por desjudicializar «litigios personales» en el Congreso de mediación del Icab

Capella apuesta por desjudicializar «litigios personales» en el Congreso de mediación del Icab

Gay defiende fomentar la mediación para tener una justicia digna.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha destacado este jueves que los métodos de resolución alternativa de conflictos como la mediación son «imprescindibles para el cambio cultural necesario para la desjudicialización de los litigios personales» e incorporar y extender el diálogo y el consenso, lo que ha considerado un pilar de una sociedad democrática.

En la inauguración del III Congreso de Mediación en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), junto a la decana, Maria Eugènia Gay, ha pedido no dejar escapar ninguna oportunidad para enraizar la mediación en la «cultura cívica y profesional» de Catalunya.  

«La resolución alternativa de conflictos nos aporta herramientas de lo más valiosas para dejar atrás la costumbre de llevar a los juzgados cualquier litigio o contencioso», ha subrayado, y ha destacado la importancia de implantar la mediación en la jurisdicción civil, que registra la mayor pendencia –casos por resolver– y es donde crece más la litigiosidad, según ha etallado.

Ha situado la mediación como un «instrumento de gran ayuda para agilizar» la resolución de los procedimientos pendientes y para prevenir que lleguen a los juzgados, con el objetivo de reducir la carga judicial.

En el congreso participará el secretario general técnico del Ministerio de Justicia, José Amérigo, en una mesa sobre el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, y Capella le ha interpelado pidiendo recursos: «No es suficiente con hacer leyes, necesitamos los recursos para poder llevar a cabo las leyes que aprobamos, recordando el deber de lealtad que tenemos todas las instituciones, también la deuda histórica que se tiene con el país, con Catalunya».

Capella ha comentado iniciativas de la Conselleria de Justicia como el inicio de los trámites para la modificación del Libro Segundo del Código Civil de Catalunya para «establecer la obligatoriedad de la sesión informativa sobre mediación en determinados conflictos familiares», entre otras.

«DESCOLAPSAR LA JUSTICIA»

Gay ha defendido que todos los profesionales del derecho tienen que «contribuir en poder descolapsar la justicia» y ha resaltado la necesidad de fomentar la mediación para tener una justicia digna.

Ha lamentado que «todavía se ve la mediación como si fuera un ataque frontal al propio negocio que comporta tener un despacho» de abogados, y ha apostado por superar este tipo de reticencias.

La decana ha destacado que el Anteproyecto sobre mediación recoge «antiguas reivindicaciones» y ha defendido que se establezca la obligatoriedad de que las partes asistan acompañadas de sus abogados.

Noticia:
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-capella-apuesta-desjudicializar-litigios-personales-congreso-mediacion-icab-20190926113306.html

Mediación y deporte

Mediación y deporte

 

Un privilegio coordinar y presentar el pasado  15 de diciembre 2017, en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona,  la mesa para hablar de los conflictos el ámbito deportivo.  Con la intervención de  capitanes, entrenadores y jugadores de diferentes deportes y equipos: Roger Grimau, Javier Aznar, Ivan Tibau, Tente Sanchez y Eloy Perez García. Todos ellos reconocieron el gran potencial de la mediación en este ámbito.

¿Cuántos creemos que sería necesario el diálogo?

¿Cuántos creemos que sería necesario el diálogo?

En l’àmbit empresarial mai havien existit tants mitjans ni vies de comunicació. Actualment, ja no és necessari desplaçar-se del despatx per poder mantenir una conversació, arribar a un acord o tancar un negoci amb una persona a l’altra banda del món mirant-la als ulls a temps real. La tecnologia per transmetre el missatge ha evolucionat molt ràpidament, però la formació necessària en habilitats no ho ha fet de forma simultània. En un món tan especialitzat i competitiu, «negociar» no és gens fàcil i encara menys si no disposem de les eines necessàries, corrent el risc de fer-ho poc professionalment, perdent oportunitats que es tradueixen en temps, rendibilitat i en un deteriorament de les relacions.

Quants cops al dia hem de negociar amb proveïdors, clients amb els nostres socis? Quantes vegades intervenim en negociacions? Podem afirmar que en aquestes negociacions ordinàries o extraordinàries, quotidianes o puntuals, assolim el màxim benefici possible per totes les parts implicades? Sabem negociar realment?

La meva recomanació, com a professional de la mediació i dels sistemes alternatius de resolució de conflictes (ADR), és que cal prendre consciència d’aquesta necessitat real d’aprendre l’habilitat de «negociar». No importa si estem davant d’assumptes relacionats en l’àmbit financer, industrial, comercial, tecnològic, judicial i fins i tot polític, els resultats dependran en gran mesura de manera en què es desenvolupa el procés de negociació.

És cert que molts professionals negocien de forma intuïtiva, això no obstant «negociar» és una habilitat o competència que podem aprendre, entrenar i millorar.

«Quants de nosaltres creiem que seria necessari diàleg i una negociació seriosa i respectuosa?»

El prestigiós mètode desenvolupat als anys 70 pels professors Fisher, Ury Patton de la Universitat Harvard, sorgit de l’estudi pràctic de casos d’empreses amb acords exitosos, t’ensenya set aspectes bàsics a tenir en compte per arribar acords sense perdedors. Demostra que en les negociacions que s’obtenen millors resultats són aquelles on els participants es dediquen a explorar els interessos de les parts involucrades, a analitzar alternatives, a desenvolupar opcions creatives i a donar suport a aquestes últimes amb criteris objectius de legitimitat, fomentant la comunicació i la relació entre les parts a llarg termini.

De fet, en els temps que ens ha tocat viure, quants de nosaltres creiem que seria necessari diàleg i una negociació seriosa i respectuosa?, quants de nosaltres voldríem tenir bons resultats a llarg termini per a totes les parts implicades?

Enllaç : http://www.viaempresa.cat/opinio/com-negociem_51281_102.html

Sistemes Alternatius de Resolució de Conflictes (ADR), un nou paradigma

Sistemes Alternatius de Resolució de Conflictes (ADR), un nou paradigma

El passat 19 de setembre, el Consell Empresarial d’Osona i Purtí Legal&ADR  van organitzar una jornada on es van presentar nous sistemes alternatius de resolució de conflictes, com pot ser els arbitratge ,  la mediació i  la negociació.

Un dels objectius de la jornada era explicar com aplicar la metodologia de  la Universitat de Harvard de negociació per arribar a acords sense perdedors.

També es va possar de manifest com davant d’una situació de conflicte, podem descriure la conducta de la persona segons dues dimensions bàsiques:

– La Fermesa, la mida en la que l’individu intenta satisfer els seus propis interessos

– La Cooperació, la mida en la que l’individu intenta satisfer els interessos de l’altra persona.

 

En aquestes dues dimensions bàsiques de la conducta, poden utilitzar-se per definir cinc maneres d’enfrentar-se als conflictes.

– Competició

– Evitació

– Compromís

– Col.laboració

– Acomodació

 

Al llarg de la jornada, la Sra. Montse Purtí va facilitar als assistents sistemes alternatius per a la resolució de conflictes, així com es va treballar un test en conjunt per a què cadascú pogués valorar i posicionar-se com actua davant d’un conflicte.