Assemblea anual de la Comissió d’Advocats/des Mediadors/es.

Assemblea anual de la Comissió d’Advocats/des Mediadors/es.

Noticia publicada per l’ICAB

“L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acollit la celebració de l’Assemblea anual de la Comissió d’Advocats/des Mediadors/es. El diputat responsable de l’Àrea de Mediació del Centre ADR-ICAB, Carles Garcia Roqueta, ha presentat junt a la fins ara presidenta d’aquesta Comissió, Montse Purtí Pujals, aquest acte, i ha destacat la importància de donar a conèixer la cultura de la pau de la mediació entre l’advocacia i de promoure el seu coneixement entre les persones per tal que les possibles controvèrsies o disputes no acabin sempre als jutjats.

L’Assemblea Anual de la Comissió d’Advocats/des Mediadors/es també ha tingut el seu moment més àlgid quan s’ha recordat al company  mediador Toni Vives (DEP ♥) . De forma molt emotiva, els advocats i advocades que el van conèixer han volgut compartir –tant presencialment com on-line- el que més apreciaven d’ell, com a persona i com a professional. El seu fill, Peter Vives ha recollit el diploma de reconeixement que la Comissió d’Advocats/des Mediadors/es de l’ICAB li ha atorgat a títol pòstum. Posteriorment, s’ha projectat la pel·lícula El Profesor Lazhar  i, posteriorment, s’ha iniciat un debat on han participat Carme Guil de GEMME España; Anna Llanza, coordinadora del Punt Neutre; Jordi Casajoana, advocat i mediador i Xavier Campà, president de la Secció d’Infància i Adolescència del Col·legi, sota la moderació de Marcel Vidal, mediador i advocat.” #ADR

 

 

 

 

 

Maite Jornet Sofia Torras

Dia Europeu de la Mediació, a l’Escola Pública Tibidabo.

Dia Europeu de la Mediació, a l’Escola Pública Tibidabo.

El dia 18 de gener, per celebrar el dia Europeu de la Mediació, des de Purtí Legal & ADR ens hem acostat a l’Escola Pública Tibidabo per a explicar a un grup de nens i nenes que és la mediació i quins són els conflictes que aquesta resol.

Una de les millors maneres per a fomentar el diàleg a les escoles és la mediació escolar. Ja que ajuda a millorar la convivència entre l’alumnat i afavoreix que els alumnes puguin desenvolupar-se personalment i a aprendre a gestionar els seus conflictes.

La mediació escolar s’hauria d’anar implementant a totes les escoles per tal que els nens i les nenes disposin d’aquestes eines de gestió de conflictes.

L’Escola Pública Tibidabo és pionera en implementació de la mediació i creuen que: «l’oportunitat d’oferir processos de mediació a l’escola és de vital importància per ensenyar a viure i a conviure amb i en societat. Entenen la mediació com una oportunitat de resolució de conflictes pacíficament, treballant amb l’altre i no en contra l’altre. A la recerca de possibilitats i vies pacífiques i equitatives que els permetin afrontar els conflictes, en un entorn de creixement, d’acceptació, d’aprenentatge i de respecte mutu. La mediació com a procés horitzontal a tres bandes, voluntari i adaptable a la situació concreta. En la que les persones protagonistes hi participen voluntàriament i prenen les mateixes decisions mitjançant el consens i sense ser coaccionades».

Ha estat un honor poder passar el matí amb els nens i nenes de l’escola i poder parlar amb ells i elles de la mediació i resoldre tots els seus dubtes.

 

Jornada ADR-MASC , para cada conflicto una vía de solución.

Jornada ADR-MASC , para cada conflicto una vía de solución.

El 5 de octubre, tuve el placer de participar en la Jornada ADR, para cada conflicto una vía de solución. La cual tuvo lugar en el Palau de Pedralbes, la jornada fue inaugurada por Joan Ramon Casals, Frederic Munné y Carles García Roqueta.

Tuve el honor de participar en una mesa de debate formada por: Vicente Pérez Daudí Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona , Montserrat Raga Marimon Magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona, Jaume Lluís Aso Roca Procurador y yo, Montse Purtí. La mesa fue presentada y moderada por Carme Guil Roman Magistrada, Presidenta del “Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME)”.

La jornada se estructuró en cinco mesas de debate que han servido para abordar la mediación, la conciliación, el arbitraje, el derecho colaborativo y una mesa final sobre la afectación  de la abogacía en la reforma de la ley de eficiencia procesal y organizativa y los procesos en los que se puede llevar a cabo.

En la jornada expuse las bondades y las posibles mejoras a introducir en   el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal,  el cual supone un cambio de paradigma  en la forma tradicional de resolución de conflictos.

El proyecto de ley en su redacción actual enumera distintos tipos de MASC: la mediación, conciliación ante él o la LAJ, la conciliación privada, oferta vinculante confidencial , opinión neutral del experto independiente y cualquier tipo de actividad negociadora  tipificada en este proyecto de Ley u otras normas. No regula el derecho colaborativo, como metodología que parece tener más tradición en el país que la negociación asistida que sí está regulada, siguiendo el modelo italiano.

En el proyecto, los MASC los consideran un requisito de procedibilidad antes de acudir a la vía judicial. Ante ello, debería ser el abogado, suficientemente formado o un colaborador externo (gestor de conflictos) quien analice el conflicto y determine cuál es el sistema ADR o MASC más óptimo para su cliente.

La intervención del abogado en el MASC debería ser preceptiva cuando dicho MASC sea un requisito de procedibilidad.

Sería deseable que la redacción final priorizara la mediación como el método más adecuado para cumplir con el objetivo de intentar la concordia previamente a la vía judicial.

GEMME también participó y escribió una crónica de la jornada: https://mediacionesjusticia.com/jornada-adr-bcn

 

 

Organizadores del Acto:

‘Tertulia en Petit Comité’ con Montse Purtí

‘Tertulia en Petit Comité’ con Montse Purtí

En esta tercera edición de las “Tertulias en Petit Comité”, Montse Purtí, Abogada, Mediadora y Consultora en gestión positiva de conflictos, explicó a través de unos ejercicios, qué técnicas utilizar en una mediación y que factores influyen en nuestra visión del conflicto.

Toda la noticia a info Aquí