Mediación y deporte

Mediación y deporte

 

Un privilegio coordinar y presentar el pasado  15 de diciembre 2017, en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona,  la mesa para hablar de los conflictos el ámbito deportivo.  Con la intervención de  capitanes, entrenadores y jugadores de diferentes deportes y equipos: Roger Grimau, Javier Aznar, Ivan Tibau, Tente Sanchez y Eloy Perez García. Todos ellos reconocieron el gran potencial de la mediación en este ámbito.

¿Cuántos creemos que sería necesario el diálogo?

¿Cuántos creemos que sería necesario el diálogo?

En l’àmbit empresarial mai havien existit tants mitjans ni vies de comunicació. Actualment, ja no és necessari desplaçar-se del despatx per poder mantenir una conversació, arribar a un acord o tancar un negoci amb una persona a l’altra banda del món mirant-la als ulls a temps real. La tecnologia per transmetre el missatge ha evolucionat molt ràpidament, però la formació necessària en habilitats no ho ha fet de forma simultània. En un món tan especialitzat i competitiu, «negociar» no és gens fàcil i encara menys si no disposem de les eines necessàries, corrent el risc de fer-ho poc professionalment, perdent oportunitats que es tradueixen en temps, rendibilitat i en un deteriorament de les relacions.

Quants cops al dia hem de negociar amb proveïdors, clients amb els nostres socis? Quantes vegades intervenim en negociacions? Podem afirmar que en aquestes negociacions ordinàries o extraordinàries, quotidianes o puntuals, assolim el màxim benefici possible per totes les parts implicades? Sabem negociar realment?

La meva recomanació, com a professional de la mediació i dels sistemes alternatius de resolució de conflictes (ADR), és que cal prendre consciència d’aquesta necessitat real d’aprendre l’habilitat de «negociar». No importa si estem davant d’assumptes relacionats en l’àmbit financer, industrial, comercial, tecnològic, judicial i fins i tot polític, els resultats dependran en gran mesura de manera en què es desenvolupa el procés de negociació.

És cert que molts professionals negocien de forma intuïtiva, això no obstant «negociar» és una habilitat o competència que podem aprendre, entrenar i millorar.

«Quants de nosaltres creiem que seria necessari diàleg i una negociació seriosa i respectuosa?»

El prestigiós mètode desenvolupat als anys 70 pels professors Fisher, Ury Patton de la Universitat Harvard, sorgit de l’estudi pràctic de casos d’empreses amb acords exitosos, t’ensenya set aspectes bàsics a tenir en compte per arribar acords sense perdedors. Demostra que en les negociacions que s’obtenen millors resultats són aquelles on els participants es dediquen a explorar els interessos de les parts involucrades, a analitzar alternatives, a desenvolupar opcions creatives i a donar suport a aquestes últimes amb criteris objectius de legitimitat, fomentant la comunicació i la relació entre les parts a llarg termini.

De fet, en els temps que ens ha tocat viure, quants de nosaltres creiem que seria necessari diàleg i una negociació seriosa i respectuosa?, quants de nosaltres voldríem tenir bons resultats a llarg termini per a totes les parts implicades?

Enllaç : http://www.viaempresa.cat/opinio/com-negociem_51281_102.html

Sistemes Alternatius de Resolució de Conflictes (ADR), un nou paradigma

Sistemes Alternatius de Resolució de Conflictes (ADR), un nou paradigma

El passat 19 de setembre, el Consell Empresarial d’Osona i Purtí Legal&ADR  van organitzar una jornada on es van presentar nous sistemes alternatius de resolució de conflictes, com pot ser els arbitratge ,  la mediació i  la negociació.

Un dels objectius de la jornada era explicar com aplicar la metodologia de  la Universitat de Harvard de negociació per arribar a acords sense perdedors.

També es va possar de manifest com davant d’una situació de conflicte, podem descriure la conducta de la persona segons dues dimensions bàsiques:

– La Fermesa, la mida en la que l’individu intenta satisfer els seus propis interessos

– La Cooperació, la mida en la que l’individu intenta satisfer els interessos de l’altra persona.

 

En aquestes dues dimensions bàsiques de la conducta, poden utilitzar-se per definir cinc maneres d’enfrentar-se als conflictes.

– Competició

– Evitació

– Compromís

– Col.laboració

– Acomodació

 

Al llarg de la jornada, la Sra. Montse Purtí va facilitar als assistents sistemes alternatius per a la resolució de conflictes, així com es va treballar un test en conjunt per a què cadascú pogués valorar i posicionar-se com actua davant d’un conflicte.

     

Participación en el Día Europeo de la Mediación 2017

Participación en el Día Europeo de la Mediación 2017

En el marco de los Actos organizados con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, fue para mi un honor formar parte del Jurado en el I Concurso de Carteles y Dípticos sobre la Mediación, y participar en el Acto Institucional que se realizó en el Colegio de Arquitectos el lunes 16 de enero.

En la entrega de premios intervinieron: el Honorable consejero de Justicia de la Generalitat de Catalunya Carles Mundó, el ilustrísimo Decano del Colegio de Arquitectos Lluís Comerón y el Excelentísimo S embajador de España Yago Pico de Coaña, destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Guatemala, Naciones Unidas y Organizaciones de Estados Americanos, que impartió una conferencia magistral.

Además, 19 de enero de 2017, impartí el taller el día 19 de enero en la Cámara de Comercio de Vic “La resolució extrajudicial dels conflictes en l’àmbit de les relacions empresarials”.