El passat 19 de setembre, el Consell Empresarial d’Osona i Puntí Abogados van organitzar una jornada on es van presentar nous sistemes judicials, arbitrals, de mediaciói i negociació.

Un dels objectius de la jornada era explicar com aplicar una nova metodologia de negociació per arribar a acords sense perdedors.

Davant d’una situació de conflicte, podem descriure la conducta de la persona segons dues dimensions bàsiques:

– La Firmesa, la mida en la que l’individu intenta satisfer els seus propis interessos

– La Cooperació, la mida en la que l’individu intenta satisfer els interessos de l’altra persona.

En aquestes dues dimensions bàsiques de la conducta, poden utilitzar-se per definir cinc maneres d’enfrentar-se als conflictes.

– Competició

– Evitació

– Compromís

– Col.laboració

– Acomodació

Al llarg de la jornada, la Sra. Montse Purtí va facilitar als assistents sistemes alternatius per a la resolució de conflictes, així com es va treballar un test en conjunt per a què cadascú pogués valorar i posicionar-se com actua davant d’un conflicte, si coopera o pel contrari defensa els seus propis interessos.

No hi ha una posició millor ni pitjor, simplement davant de cada situació, és millor saber adoptar una conducta per a poder arribar a un acord sense perdedors.

Per a més informació, el dia 5 i 6 d’octubre, es realitza un Curs de Negociació segons la Metodologia de Harvard a Esadecreapolis, impartit pel D. Gabriel Medina San Martín, comptador públic per la Universitat de Buenos Aires.