Àrea de negociació

“Quan estàs envoltat de persones que comparteixen un compromís apassionat al voltant d'un propòsit comú, tot és possible" Howard Schultz
  • Intervenció com assessors en processos de negociació: Intervenim, en aquest cas, per a la defensa dels interessos del nostre client, ajudant –lo a dissenyar el procés i la estratègia per afrontar positivament la negociació. Seguim, principalment, la metodologia de la Universitat de Harvard, que demostra que les negociacions en què s’obtenen millors resultats, són aquelles on els participants es dediquen a explorar els interessos de les parts involucrades, a desenvolupar opcions creatives i donar suport a aquestes últimes amb criteris objectius de legitimitat, fomentant la comunicació i la relació a llarg termini .

 

  • Intervenció com a facilitadors: Intervenim, en aquest cas, com a tercers neutrals i imparcials, per ajudar a millorar la comunicació entre totes les parts afectades pel problema o conflicte, ajudem a analitzar alternatives, proposem opcions amb la finalitat de trobar una solució en que hi guanyin totes les parts.

 

  • Programes Gestió 10: En empreses, associacions, fundacions, cooperatives, entitats esportives i escoles, dissenyem programes específics de mecanismes de gestió preventiva de conflictes i gestió positiva dels mateixos. Partim de la base que els conflictes son inevitables però que son també una oportunitat de millora. Els hi proporcionem eines per gestionar positivament els mateixos.

 

  • Gestió i assessorament en processos de participació ciutadana.

 

  • Assessorament en tècniques de dinàmiques de grups.