Àrea de negociació

Negociació i gestió preventiva de conflictes
  • Assessorem i dirigim processos de negociació dintre la pròpia organització o bé amb tercers, com per exemple proveïdors clients o altres. Facilitem que les parts trobin una solució conjunta als problemes, no basada en el guanyar-perdre, sinó en el guanyar-guanyar, segons el model desenvolupat a la Universitat de Harvard.

 

  • Projectes Gestió 10: Efectuem estudis en empreses, associacions, fundacions i cooperatives, de mecanismes de gestió preventiva de conflictes i gestió positiva dels mateixos.Partim de la base que el conflicte és necessari, que sempre hi hauran conflictes i ens manquen eines per resoldre els mateixos.

 

  • Gestió i assessorament en processos de participació ciutadana.

 

  • Assessorament en tècniques de dinàmiques de grups.