Àrea de formació

Formadors en gestió de diferencies i conflictes, en el desenvolupament de habilitats negociadores i mediadores. Programes en obert i "in company" adequats a las necessitats concretes de l' empresa o organització.

HERRAMIENTAS PARA LA MEDIACIÓN (AULA VIRTUAL)

Leer más >

Visión negociadora y mediadora para impulsar un acuerdo 

Leer más >

Para recibir más información del próximo workshop

p[email protected]