Mediació i gestió alternativa

de conflictes (ADR)

Assessorament jurídic

personalitzat

Negociació win-win  i 

prevenció de conflictes

“El conflicte és inevitable però les persones, les empreses poden decidir la forma en què el gestionen. La negociació col·laborativa, la mediació i altres sistemes alternatius a la gestió de conflictes poden evitar la inseguretat i els importants costos de reputació, emocionals, en temps, i econòmics que pot suposar en molts casos un procés judicial “

Montse Purtí i Pujals- Advocada i mediadora

Objectius

  • Com advocats efectuem una defensa de qualitat de cada cas amb ètica professional i responsabilitat social.

  • Com a mediadors gestionem els conflictes de manera que totes les parts puguin arribar acords positius per a cadascuna d’elles.

  • Com experts en negociació facilitem que els nostres clients trobin solucions òptimes, de més valor i alhora conservin la relació personal, comercial o empresarial.

  • En tots el casos, efectuem un treball personalitzat, rigorós, confidencial i àgil.

VALORS

Diàleg, confiança, respecte i responsabilitat.

1º Edició Workshop “Teoria i Eines del Projecte de Negociació de Harvard”

CMI INTERSER  i PURTÍ LEGA&ADR organitzadors del  workshop realitzat els dies 5 i 6 d'octubre a ESADE CREAPOLIS "Teoria i Eines del Projecte de Negociació de Harvard", els participants van fer una valoració  excel.lent del ponent Gabriel Medina, dels aprenentatges...
Llegir més

Quants creiem que seria necessari diàleg?

En l'àmbit empresarial mai havien existit tants mitjans ni vies de comunicació. Actualment, ja no és necessari desplaçar-se del despatx per poder mantenir una conversació, arribar a un acord o tancar un negoci amb una persona a l'altra banda del món mirant-la als ulls...
Llegir més

Participación en el Día Europeo de la Mediación 2017

En el marco de los Actos organizados con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, fue para mi un honor formar parte del Jurado en el I Concurso de Carteles y Dípticos sobre la Mediación, y participar en el Acto Institucional que se realizó en el...
Llegir més

“Mediación empresarial, una especialidad, la relación abogado-mediador-cliente”

Tuve el honor de participar como ponente en la conferencia "Mediación empresarial, una especialidad, la relación abogado-mediador-cliente", celebrada el 27 de julio de 2016 en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona...
Llegir més

Día Europeo de la Mediación 2016

        Coincidiendo con el aniversario de la aprobación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de la 1ª Recomendación núm. R (98) 1, sobre mediación familiar, el 21 de enero, se celebró el Día Europeo de la Mediación. Por eso a lo largo de la semana del 14...
Llegir més

Workshop de negociació a Harvard University

Workshop de negociación Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project, dirigido por CMI en Harvard Faculty Club, Harvard University, Boston 2015. Un gran honor aprender de Bruce Patton, miembro distinguido del Proyecto de Negociación de Harvard, que fundó junto...
Llegir més

Mediación es justicia

Os recomiendo el libro que se publicó el pasado noviembre de 2014 por la Editorial Huygens, bajo el título: "MEDIACIÓN ES JUSTICIA: El impacto de la Ley 5/2012, de mediación civil y mercantil". Soy coautora del capítulo que recoge el fruto del trabajo colaborativo de...
Llegir més

Ventajas de la mediación

El Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo, en un estudio presentado en febrero de 2014, constató que sólo un 1% de los litigios civiles y mercantiles surgidos en Europa se resolvían en mediación. Sin embargo, la mediación tiene un gran potencial y se emplea...
Llegir més

La mediación es una herramienta adecuada para la empresa familiar

La mediación es una herramienta adecuada para la empresa familiar, útil para ayudar a elaborar los protocolos familiares, para planificar la sucesión de la empresa y asimismo para resolver conflictos que puedan surgir en la empresa y/o en la familia. La empresa...
Llegir més

¿Confía la gente en la mediación?

Ponente en el Simposio organizado por GEMME. Transcribimos aquí el artículo publicado en la web del Simposium. Cuando subes a un autobús no te cuestionas sobre la caducidad del carnet de conducir del conductor, o si el autobús tiene los frenos en condiciones....
Llegir més